Zapisy na lekcje pokazowe

Zapraszamy na zajęcia, na których dzieci uczą się matematyki poprzez samodzielne kreowanie rozwiązań postawionego problemu. Uczymy według amerykańskiej metodyki Math Circle umożliwiającej zrozumienie matematyki dzieciom z trudnościami oraz rozwój umiejętności dzieci utalentowanych matematycznie.

Scenariusze naszych zajęć są zgodne z zasadami neurodydaktyki, dlatego dzieci na naszych zajęć sprawdzają, eksperymentują, rozwijają się manualnie, mają możliwość pracy w grupach. Brak ocen, presji czasu oraz docenianie wielu dróg dojścia do celu, wpływają na to, że dzieci dochodzą do koncepcji i praw matematycznych własną drogą i samodzielnym doświadczaniem.
Dzięki temu nie tylko rozumieją, ale też doskonale zapamiętują.

Zapraszamy na bezpłatne lekcje pokazowe. Aby sprawdzić daty bezpłatnych zajęć pokazowych i zapisać na nie dziecko – prosimy o kliknięcie poniższego linku.

Lekcja pokazowa trwa 45 min. Docelowo nasze zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 2 x 45 minut + 10 minutowa przerwa.

Szczegółowe informacje pod adresem mailowym: biuro@matplaneta.pl lub pod numerem telefonu 22 100 53 47.