Promocje na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Państwo,

Nowy rok szkolny – nowe zasady promocji, zapraszamy do zapoznania się z nową polityką rabatową.

RABAT Z TYTUŁU POLECENIA

 • Obszar Promocji obejmuje wybrane Centra Edukacyjne.
 • Osoba polecająca ma prawo do rabatu w wysokości 50 zł za każdą poleconą przez siebie osobę z zastrzeżeniem, że w poszczególnych Centrach Edukacyjnych wymogi różnią się od siebie.
 • Maksymalna wysokość rabatu z tytułu polecenia wynosi 400 zł.
 • Możliwość polecenia dowolnej ilości osób.
 • Rabat łączy się z innymi promocjami.
 • Warunkiem otrzymania rabatu jest pisemne polecenie osób, które:
  a. nie korzystały nigdy wcześniej z zajęć Matplanety;
  b. zapiszą dzieci na zajęcia Matplanety w lokalizacjach biorących udział w akcji promocyjnej w tym samym roku szkolnym co osoba polecająca;
  c. będą regulować terminowo opłaty za zajęcia.
 • Obniżka za zajęcia przysługuje osobie Polecającej.
 • Rabat naliczany jest jednorazowo poprzez zmniejszenie kwoty ostatniej wymaganej opłaty za zajęcia.
 • Aby rabat był przyznany minimalny czas uczestnictwa osoby poleconej wynosi 16 spotkań tj. jeden pełny semestr zajęć.
 • W przypadku jeśli osoba polecona była już polecona przez inną osobę, wówczas rabat należy się Osobie Polecającej, która wskazała polecanego wcześniej.
 • Polecenie danej osoby każdorazowo powinno być zgłoszone na maila lokalizacji, do której jest zapisane dziecko lub poprzez uzupełnienie formularza w siedzibie Matplanety (link do formularza)
 • Ustne polecenia nie będą brane pod uwagę.
 • Osoba, która chce skorzystać z promocji nie może posiadać żadnych przeterminowanych zobowiązań wobec Matplanety.
 • Klient, który będzie posiadał zaległości w płatnościach w roku szkolnym 2024/25 powyżej 30 dni traci prawo do rabatu.

RABAT ZA RODZEŃSTWO

 • Obszar Promocji obejmuje wybrane Centra Edukacyjne.
 • Rabat polega na obniżeniu o 200 zł opłaty za zajęcia Matplanety prowadzone przez Matplanetę na czas jednego roku szkolnego za drugie i każde kolejne dziecko zapisane na zajęcia w lokalizacji objętej promocją.
 • Rabat naliczany jest proporcjonalnie do każdej opłaty w zależności od wybranego harmonogramu opłat tj. jednorazowo 200 zł w przypadku płatności rocznej, jednorazowo po 100 zł od każdej opłaty w przypadku płatności półrocznej, jednorazowo po 20 zł od każdej opłaty w przypadku płatności miesięcznych.
 • Z zastrzeżeniem, że w poszczególnych Centrach Edukacyjnych wymogi różnią się od siebie.
 • Obniżka ceny przysługuje drugiemu i kolejnemu zapisanemu dziecku.
 • Rabat nie łączy się z innymi promocjami, z wyjątkiem rabatu za polecenie.
 • Klient, który chce skorzystać z Promocji nie może posiadać żadnych przeterminowanych zobowiązań wobec Matplanety.
 • Klient, który będzie posiadał zaległości w płatnościach w roku szkolnym 2024/25 powyżej 30 dni traci prawo do rabatu.

RABAT ZA DRUGIE ZAJĘCIA

 • Obszar Promocji obejmuje wybrane Centra Edukacyjne
 • Rabat polega na obniżeniu o 200 zł opłaty za zajęcia Matplanety prowadzone przez Matplanetę na czas jednego roku szkolnego za drugie zajęcia dziecka zapisane na zajęcia w lokalizacji objętej promocją.
 • Rabat naliczany jest proporcjonalnie do każdej opłaty w zależności od wybranego harmonogramu opłat tj. jednorazowo 200 zł w przypadku płatności rocznej, jednorazowo po 100 zł od każdej opłaty w przypadku płatności półrocznej, jednorazowo po 20 zł od każdej opłaty w przypadku płatności miesięcznych.
 • Z zastrzeżeniem, że w poszczególnych Centrach Edukacyjnych wymogi różnią się od siebie.
 • Obniżka ceny przysługuje tylko i wyłącznie na drugie zajęcia.
 • Klient, który chce skorzystać z Promocji nie może posiadać żadnych przeterminowanych zobowiązań wobec Matplanety.
 • Klient, który będzie posiadał zaległości w płatnościach w roku szkolnym 2024/25 powyżej 30 dni traci prawo do rabatu.

RABAT AKCJA KONTYNUACJA

 • Obszar Promocji obejmuje wybrane Centra Edukacyjne.
 • Rabat polega na obniżeniu o 200 zł opłaty za zajęcia Matplanety z tytułu kontynuacji zajęć.
 • Rabat naliczany jest proporcjonalnie do każdej opłaty w zależności od wybranego harmonogramu opłat tj. jednorazowo 200 zł w przypadku płatności rocznej, jednorazowo po 100 zł od każdej opłaty w przypadku płatności półrocznej, jednorazowo po 20 zł od każdej opłaty w przypadku płatności miesięcznych.
 • Z Promocji mogą skorzystać jedynie osoby, które uczęszczają na zajęcia Matplanety w roku 2023/2024 oraz uregulowały całość opłat za zajęcia w roku szkolnym 2023/2024.
 • Promocja ta obowiązuje jedynie na zapisy dokonane w terminie 16.05.2024-30.06.2024r.
 • Promocja obowiązuje w wybranych Centrach Edukacyjnych Matplanety.
 • Klient, który chce skorzystać z Promocji nie może posiadać żadnych przeterminowanych zobowiązań wobec Matplanety.
 • Klient, który będzie posiadał zaległości w płatnościach w roku szkolnym 2024/25 powyżej 30 dni traci prawo do rabatu.

Szczegóły w regulaminie pod linkiem: REGULAMIN

Zespół Matplanety