MCS: promieniste ciekawostki o niesamowitej kobiecie i jej wynalazkach! Maria Curie Skłodowska to inspirująca, waleczna kobieta i bohaterka.

https://youtu.be/fx5sGXEkEzc

Maria Salomea Skłodowska-Curie (ur. 7 listopada 1867 w Warszawie, zm. 4 lipca 1934 w Passy) – polsko-francuska fizyk i chemik, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla (1903, 1911).

Była córką (piątym, najmłodszym dzieckiem) Władysława — nauczyciela fizyki i matematyki, oraz Bronisławy z Boguskich — przełożonej pensji dla dziewcząt.

Mania — tak była nazywana w domu, była dzieckiem bardzo zdolnym, pracowitym, obdarzonym świetną pamięcią. Po rocznej nauce na prywantej pensji, rozpoczęła naukę w III Gimnazjum Żeńskim w Warszawie, które ukończyła 1883 ze złotym medalem.

 

MARIA CURIE SKŁODOWSKA

W latach 1884–85 kontynuowała naukę w nielegalnym Uniwersytecie Latającym. W 1886 objęła posadę guwernantki na wsi w okolicy Płocka. Pracę tę dała jej zamożna rodzina ziemiańska — Żorawscy. Tu przeżyła Maria swą pierwszą miłość. Zakochała się z wzajemnością w synu swych pracodawców, Kazimierzu, studencie Uniwersytetu Warszawskiego, późniejszym znakomitym matematyku.

Nauka w Muzeum, zwłaszcza w pracowni chemicznej prowadzonej przez Napoleona Milicera, dała Skłodowskiej gruntowną wiedzę z dziedziny analizy chemicznej, co świetnie wykorzystała w późniejszej pracy naukowej.

Młodzi zamierzali się pobrać. Na przeszkodzie stanęli rodzice Kazimierza. Po powrocie do Warszawy, 1889 uzupełniała wiedzę z chemii i fizyki, korzystając z pracowni naukowej Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. Umożliwił to cioteczny brat Marii, Józef Jerzy Boguski, który był kierownikiem pracowni fizycznej w Muzeum (pełniło ono funkcję polskiej placówki naukowej i uczelni w zaborze rosyjskim).

W 1895 Skłodowska wyszła za mąż za Pierre’a Curie (zawarli ślub cywilny) i przyjęła francuskie obywatelstwo. Państwo Curie mieli dwie córki, Irenę i Ewę.

Rosyjski uniwersytet w Warszawie nie przyjmował kobiet, więc 1891 Maria Skłodowska wyjechała do Paryża i rozpoczęła studia na Sorbonie; 1893 uzyskała dyplom z fizyki, w następnym roku z matematyki.

Dalsze prace, prowadzone wspólnie z mężem, dotyczyły właśnie promieniotwórczości.

„Człowiek nigdy nie ogląda się na to, co zrobione, ale na to patrzy, co ma przed sobą do zrobienia. ”

Maria Curie Skłodowska, cytat

W 1903 małżonkowie otrzymali, niezależnie od Becquerela, Nagrodę Nobla z fizyki oraz Medal Davy’ego przyznawany przez Towarzystwo Królewskie w Londynie.

W tym roku Skłodowska uzyskała doktorat. Jej praca doktorska została opublikowana w „Annales de Chimie et Physique” oraz po polsku w „Chemiku Polskim”.

W następnym została kierownikiem laboratorium w katedrze fizyki utworzonej na Sorbonie specjalnie dla jej męża.

Po tragicznej śmierci 1906 Pierre’a Curie (wpadł pod dorożkę), objęła po nim kierownictwo katedry. Jej kandydatura jako kobiety i polki-imigrantki była wręcz wyśmiewana. Maria jednak została pierwszą kobietą profesorem na paryskiej Sorbonie.

W 1911 otrzymała drugą Nagrodę Nobla, tym razem z chemii. Z inicjatywy Marii Skłodowskiej-Curie 1912 rozpoczęto budowę w Paryżu Instytutu Radowego, w którym do śmierci pracowała. Podczas I wojny światowej zorganizowała służbę radiologiczną na potrzeby szpitali wojskowych i sama brała w niej aktywny udział wraz z córką, Ireną.

 

7 XI 1867 Maria Curie Skłodowska urodziła się w Warszawie

1891 wyjechała do Paryża i rozpoczęła studia na Sorbonie

1895 wyszła za mąż za P. Curie

1898 Maria Curie Skłodowska odkryła polon i rad (z P. Curie)

1903 Maria Curie Skłodowska otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki

1906 Maria Curie Skłodowska objęła kierownictwo katedry fizyki na Sorbonie

1911 Maria Curie Skłodowska wysunęła pogląd, że źródłem promieniotwórczości jest jądro atomowego

Maria Curie Skłodowska otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii

1921 Maria Curie Skłodowska wysunęła hipotezę o niekolumbowskich siłach przyciągania w jądrach atomowych

1932 Maria Curie Skłodowska brała udział w otwarciu Instytutu Radowego w Warszawie

4 VII 1934 Maria Curie Skłodowska zmarła w Sancellemoz