Podnosimy kwalifikacje naszej kadry

Nasi nauczyciele to dla nas największa wartość.

Dbamy o wysoki standard prowadzonych zajęć. Nasi nauczyciele muszą spełniać szereg stawianych im wymogów – od posiadania ścisłego wykształcenia po umiejętności pracy z dziećmi. Wszyscy przechodzą specjalistyczne szkolenie pod okiem naszych metodyków. Pracują na przygotowanych scenariuszach, ale do każdych zajęć wnoszą swoje, unikalne pomysły – dzięki czemu zajęcia są dostosowane do potrzeb i możliwości wybranej grupy dzieci.

Co ważne, nauczyciel na naszych zajęciach jest moderatorem, który prowadzi grupę przez rzeczywiste problemy. Problemy ilustrujące koncepcje matematyczne omawiane w trakcie zajęć. Jego rolą jest bycie przewodnikiem i osobą, która zachęca grupę do zmierzenia się z danym zagadnieniem/problemem.

W Matplanecie proces rekrutacji jest wieloetapowy. Poza rozmową wstępną i weryfikacją wykształcenia, potencjalni nauczyciele zapraszani są na obserwację lekcji prowadzonych przez doświadczonych dydaktyków, a następnie sami prowadzą lekcję próbną. Tak złożony proces pozwala nam na najlepsze wyselekcjonowanie osób, które chcą, potrafią i lubią dzielić się swoją wiedzą z dziećmi. Na tej podstawie jesteśmy w stanie ocenić potencjał i zaangażowanie nauczyciela, który będzie reprezentował Matplanetę na najwyższym poziomie.