Formularz kontaktowy

  Wypełnij formularz,
  a na pewno się odezwiemy.

  FORGOT YOUR DETAILS?

  Wyciągarka - szczegółowy program zajęć

  Program wyciągarka dla klas 4
  Liczby i działania na liczbach.

  • Sprytne liczenie, czyli jak stać się mistrzem, szybkiego rachowania.
  • Kolejność wykonywania działań - odpowiemy na pytanie, czy naprawdę jest istotna?
  • Działania na dużych liczbach, mnożenie pisemne, czy mnożenie witrażowe, która metoda jest lepsza?

  Ułamki zwykłe i dziesiętne.
  Czy w codziennym życiu spotykamy się z ułamkami? Czy możemy nazwać połowę jabłka 4/8, a całość 4/10 + 3/5?

  Geometria:
  Jaka jest różnica między polem i obwodem? Czy możemy zmierzyć obwód za pomocą sznurka? W jakim świecie ukryły się płaszczaki, figur płaskich czy przestrzennych?

  Szczegółowy zakres programu:

  • Liczby i działania na liczbach.
  • Zadania tekstowe
  • Sprytne rachunki
  • Rachunki pamięciowe
  • Działania pisemne – dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.
  • Kolejność wykonywania działań
  • Dzielenie z resztą
  • O ile więcej, o ile mniej, o ile razy więcej, o ile razy mniej
  • Jednostki długości, masy, kalendarz i zegar

  Ułamki zwykłe i dziesiętne:

  • obrazowe przedstawianie ułamków
  • rozszerzanie i skracanie ułamków
  • dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych
  • różne zapisy tego samego ułamka dziesiętnego
  • dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych
  • porównywanie ułamków

  Geometria:

  • mierzenie i nazywanie kątów
  • rozpoznawanie figur geometrycznych i znajomość ich podstawowych cech.
  • pola i obwody prostokątów i kwadratów
  • rozpoznawanie prostopadłościanów i sześcianów

  Program wyciągarka dla klas 5
  Liczby i działania na liczbach.
  Mistrz rachunków – działania na liczbach naturalnych i ujemnych!

  Zdecydujemy, które działanie stanie na podium kolejności wykonywania działań i co ma wspólnego witraż z mnożeniem.

  Ułamki zwykłe i dziesiętne.
  Czy ułamki schowały się w grach, a może w sklepie? Sprawdzimy to!

  Geometria.
  W Matplanecie będziemy wędrować po świecie figur płaskich i przestrzennych. Nauczymy się rozróżniać rodzaje wielokątów i graniastosłupów. Dowiemy się w jaki sposób powstały wzory na pole i co to dokładnie jest objętość.

  Szczegółowy zakres programu:

  Liczby i działania na liczbach.

  • Kolejność wykonywania działań
  • Ciekawe metody rachowania w pamięci
  • Działania pisemne – dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.
  • Wielokrotności i dzielniki
  • Liczby pierwsze i złożone
  • Zadania z treścią.

  Ułamki zwykłe i dziesiętne:

  • obrazowe przedstawianie ułamków
  • rozszerzanie i skracanie ułamków
  • dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie ułamków zwykłych
  • dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie ułamków dziesiętnych
  • porównywanie ułamków

  Geometria:

  • mierzenie i nazywanie kątów
  • rozpoznawanie figur geometrycznych i znajomość ich podstawowych cech.
  • pola i obwody czworokątów (prostokąt, kwadrat, równoległobok, romb, trapez)
  • pola i objętość graniastosłupów

  Program wyciągarka dla klas 6
  Liczby i działania na liczbach.
  Mistrz rachowania – jak wykonywać szybko i skutecznie obliczenia!
  Odpowiemy na pytanie, gdzie w otaczającym nas świecie, można spotkać liczby ujemne i jak dodawać i mnożyć te liczby?

  Ułamki zwykłe i dziesiętne.
  Ułamki w świecie gier! Sprawdzimy kto potrafi ułożyć pizzę z różnych kawałków! Zmierzymy się z zagadkami logicznymi i znajdziemy zastosowanie ułamków w naszym życiu codziennym i wielu grach.

  Geometria.
  Postawimy przed naszymi uczniami bardzo dużo pytań! Z jakich kształtów kafelek możemy zbudować podłogę? Czy większa działka oznacza, że będziemy potrzebować dłuższego płotu? Ile siatek ma sześcian? Skąd się wzięły te wszystkie wzory na pola, obwody i objętość.

  Szczegółowy zakres programu:
  Liczby i działania na liczbach:

  • Sprytne rachunki w pamięci i na papierze
  • Działania pisemne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie
  • Potęgowanie liczb
  • Liczby dodatnie i ujemne
  • Wyrażenia algebraiczne

  Ułamki zwykłe i dziesiętne.

  • Obrazowe przedstawianie ułamków
  • Zadania z treścią
  • Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych
  • Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych
  • Porównywanie ułamków

  Geometria:

  • mierzenie i nazywanie kątów
  • rozpoznawanie figur geometrycznych i znajomość ich podstawowych cech.
  • pola i obwody czworokątów (prostokąt, kwadrat, równoległobok, romb, trapez)
  • pola i objętość graniastosłupów

  Program wyciągarka dla klas 7
  Liczby i działania na liczbach.
  Mistrz rachunków – działania na liczbach naturalnych ujemnych, pierwiastkach i potęgach!

  Ułamki zwykłe i dziesiętne.
  Odpowiemy na pytanie, czy da się podzielić kwadratową pizzę na siedem równych kawałków, które nie są trójkątami i prostokątami.
  Czy w sklepie płacimy ułamkami dziesiętnymi?

  Geometria.
  Będziemy poruszać się po fascynującym świecie figur płaskich i sześciennych.
  Sprawdzimy ile dm^3 wody zmieści się w akwarium i w stożku. Ile siatek ma graniastosłup i skąd się wzięły te wszystkie wzory na pola i objętość.

  Szczegółowy zakres programu:
  Liczby i działania na liczbach.

  • Działania na liczbach dodatnich i ujemnych
  • wyrażenia algebraiczne
  • równania
  • potęgi i pierwiastki

  Ułamki zwykłe i dziesiętne.

  • Obrazowe przedstawianie ułamków
  • Zadania z treścią
  • Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
  • Porównywanie ułamków

  Geometria:

  • Mierzenie i nazywanie kątów
  • Rozpoznawanie figur geometrycznych i znajomość ich podstawowych cech.
  • Pola i obwody czworokątów (prostokąt, kwadrat, równoległobok, romb, trapez)
  • Pola i objętość graniastosłupów
  • Jednostki pola i objętości
  • Siatki graniastosłupów.
  TOP