logo matplaneta kontakt

Wypełnij formularz,
a na pewno się odezwiemy.

FORGOT YOUR DETAILS?

Wyciągarka - szczegółowy program zajęć

Program wyciągarka dla klas 4
Liczby i działania na liczbach.

 • Sprytne liczenie, czyli jak stać się mistrzem, szybkiego rachowania.
 • Kolejność wykonywania działań - odpowiemy na pytanie, czy naprawdę jest istotna?
 • Działania na dużych liczbach, mnożenie pisemne, czy mnożenie witrażowe, która metoda jest lepsza?

Ułamki zwykłe i dziesiętne.
Czy w codziennym życiu spotykamy się z ułamkami? Czy możemy nazwać połowę jabłka 4/8, a całość 4/10 + 3/5?

Geometria:
Jaka jest różnica między polem i obwodem? Czy możemy zmierzyć obwód za pomocą sznurka? W jakim świecie ukryły się płaszczaki, figur płaskich czy przestrzennych?

Szczegółowy zakres programu:

 • Liczby i działania na liczbach.
 • Zadania tekstowe
 • Sprytne rachunki
 • Rachunki pamięciowe
 • Działania pisemne – dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.
 • Kolejność wykonywania działań
 • Dzielenie z resztą
 • O ile więcej, o ile mniej, o ile razy więcej, o ile razy mniej
 • Jednostki długości, masy, kalendarz i zegar

Ułamki zwykłe i dziesiętne:

 • obrazowe przedstawianie ułamków
 • rozszerzanie i skracanie ułamków
 • dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych
 • różne zapisy tego samego ułamka dziesiętnego
 • dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych
 • porównywanie ułamków

Geometria:

 • mierzenie i nazywanie kątów
 • rozpoznawanie figur geometrycznych i znajomość ich podstawowych cech.
 • pola i obwody prostokątów i kwadratów
 • rozpoznawanie prostopadłościanów i sześcianów

Program wyciągarka dla klas 5
Liczby i działania na liczbach.
Mistrz rachunków – działania na liczbach naturalnych i ujemnych!

Zdecydujemy, które działanie stanie na podium kolejności wykonywania działań i co ma wspólnego witraż z mnożeniem.

Ułamki zwykłe i dziesiętne.
Czy ułamki schowały się w grach, a może w sklepie? Sprawdzimy to!

Geometria.
W Matplanecie będziemy wędrować po świecie figur płaskich i przestrzennych. Nauczymy się rozróżniać rodzaje wielokątów i graniastosłupów. Dowiemy się w jaki sposób powstały wzory na pole i co to dokładnie jest objętość.

Szczegółowy zakres programu:

Liczby i działania na liczbach.

 • Kolejność wykonywania działań
 • Ciekawe metody rachowania w pamięci
 • Działania pisemne – dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.
 • Wielokrotności i dzielniki
 • Liczby pierwsze i złożone
 • Zadania z treścią.

Ułamki zwykłe i dziesiętne:

 • obrazowe przedstawianie ułamków
 • rozszerzanie i skracanie ułamków
 • dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie ułamków zwykłych
 • dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie ułamków dziesiętnych
 • porównywanie ułamków

Geometria:

 • mierzenie i nazywanie kątów
 • rozpoznawanie figur geometrycznych i znajomość ich podstawowych cech.
 • pola i obwody czworokątów (prostokąt, kwadrat, równoległobok, romb, trapez)
 • pola i objętość graniastosłupów

Program wyciągarka dla klas 6
Liczby i działania na liczbach.
Mistrz rachowania – jak wykonywać szybko i skutecznie obliczenia!
Odpowiemy na pytanie, gdzie w otaczającym nas świecie, można spotkać liczby ujemne i jak dodawać i mnożyć te liczby?

Ułamki zwykłe i dziesiętne.
Ułamki w świecie gier! Sprawdzimy kto potrafi ułożyć pizzę z różnych kawałków! Zmierzymy się z zagadkami logicznymi i znajdziemy zastosowanie ułamków w naszym życiu codziennym i wielu grach.

Geometria.
Postawimy przed naszymi uczniami bardzo dużo pytań! Z jakich kształtów kafelek możemy zbudować podłogę? Czy większa działka oznacza, że będziemy potrzebować dłuższego płotu? Ile siatek ma sześcian? Skąd się wzięły te wszystkie wzory na pola, obwody i objętość.

Szczegółowy zakres programu:
Liczby i działania na liczbach:

 • Sprytne rachunki w pamięci i na papierze
 • Działania pisemne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie
 • Potęgowanie liczb
 • Liczby dodatnie i ujemne
 • Wyrażenia algebraiczne

Ułamki zwykłe i dziesiętne.

 • Obrazowe przedstawianie ułamków
 • Zadania z treścią
 • Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych
 • Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych
 • Porównywanie ułamków

Geometria:

 • mierzenie i nazywanie kątów
 • rozpoznawanie figur geometrycznych i znajomość ich podstawowych cech.
 • pola i obwody czworokątów (prostokąt, kwadrat, równoległobok, romb, trapez)
 • pola i objętość graniastosłupów

Program wyciągarka dla klas 7
Liczby i działania na liczbach.
Mistrz rachunków – działania na liczbach naturalnych ujemnych, pierwiastkach i potęgach!

Ułamki zwykłe i dziesiętne.
Odpowiemy na pytanie, czy da się podzielić kwadratową pizzę na siedem równych kawałków, które nie są trójkątami i prostokątami.
Czy w sklepie płacimy ułamkami dziesiętnymi?

Geometria.
Będziemy poruszać się po fascynującym świecie figur płaskich i sześciennych.
Sprawdzimy ile dm^3 wody zmieści się w akwarium i w stożku. Ile siatek ma graniastosłup i skąd się wzięły te wszystkie wzory na pola i objętość.

Szczegółowy zakres programu:
Liczby i działania na liczbach.

 • Działania na liczbach dodatnich i ujemnych
 • wyrażenia algebraiczne
 • równania
 • potęgi i pierwiastki

Ułamki zwykłe i dziesiętne.

 • Obrazowe przedstawianie ułamków
 • Zadania z treścią
 • Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
 • Porównywanie ułamków

Geometria:

 • Mierzenie i nazywanie kątów
 • Rozpoznawanie figur geometrycznych i znajomość ich podstawowych cech.
 • Pola i obwody czworokątów (prostokąt, kwadrat, równoległobok, romb, trapez)
 • Pola i objętość graniastosłupów
 • Jednostki pola i objętości
 • Siatki graniastosłupów.
TOP