logo matplaneta kontakt

Wypełnij formularz,
a na pewno się odezwiemy.

FORGOT YOUR DETAILS?

Matematyka - szczegółowy program zajęć

FERMAT (dla dzieci w wieku 4-5 lat)
ROK 1 - ZAKRES PROGRAMU:

 • Zadania logiczne
 • Czy między liczbami są liczby?
 • Liczby naturalne – działania w zakresie 1 - 10, pojęcia mniej, więcej, równo, x razy więcej / mniej, o x więcej/mniej, szacowanie wielkości i ilości, ciągi liczb, liczby parzyste i nieparzyste
 • Ułamki zwykłe – nazywanie ułamków
 • Zbiory - podobieństwa i różnice, części wspólne, zbiory łączne, rozłączne
 • Nierówności liczbowe
 • Obserwowanie i tworzenie wzorów, szlaczków i ciągów, segregowanie przedmiotów
 • Geometria – podstawowe figury geometryczne i ich cechy, porównania figur, pojęcie symetrii
 • Zadania logiczne – wnioskowanie z podanych danych
 • Tworzenie diagramów jako sposobu ilustrowania problemów matematycznych
 • Wstęp do kombinatoryki - tworzenie maksymalnej liczby kombinacji z podanych kolorów/ liczb itd. Użycie różnych miar i badanie relacji między przedmiotami w przestrzeni

ROK 2 - ZAKRES PROGRAMU:

 • Rozwiązywanie problemów logicznych przy użyciu różnych metod i ilustracji
 • stosowanie różnych strategii logicznych
 • Geometria - kontynuacja, pole figur, figury trójwymiarowe
 • Operacje na liczbach naturalnych - dodawanie, odejmowanie, porównywanie liczb
 • Liczby ujemne
 • Ułamki zwykłe - kontynuacja
 • Wzory powtarzalne i wzory rosnące
 • Kolejność zdarzeń, czas
 • Operacje na pieniądzach
 • Analiza danych (badania, ankiety, analiza wyników, graficzne ilustracje wyników) i przewidywanie wyników na podstawie dostępnych informacji oraz prawdopodobieństwo
 • Kombinatoryka – kontynuacja

PASCAL (dla dzieci w wieku 6-7 lat)
ROK 1 - ZAKRES PROGRAMU:

 • Czy między liczbami są liczby?
 • Zadania na myślenie logiczne i proste działania na liczbach naturalnych
 • Figury geometryczne - porównania figur geometrycznych oraz tworzenie figur przy użyciu innych figur geometrycznych, zagadnienie symetrii, powierzchnia, obwód
 • Liczby pierwsze, Wielkie liczby , Liczby trójkątne i kwadratowe, Ciągi
 • Ułamki zwykłe – nazywanie i porównywanie ułamków
 • Iteracje
 • Parzystość
 • Zbiory – zbiory łączne i rozłączne, szukanie części wspólnej
 • Nierówności liczbowe
 • Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa – pojęcie szansy zdarzenia
 • Kombinatoryka (tworzenie maksymalnej liczby kombinacji z podanych kolorów/ liczb itd., dowody)
 • Tworzenie planów pomieszczeń (użycie różnych miar i badanie relacji między przedmiotami)

ROK 2 - ZAKRES PROGRAMU:

 • Rozwiązywanie problemów logicznych przy użyciu różnych metod i ilustracji – stosowanie różnych strategii logicznych
 • Geometria – wielokąty, przyległość figur, figury 3D, pole, obwód, objętość, kąty, transformacje figur (rotacje, przesunięcia itd.), ćwiczenia wyobraźni przestrzennej
 • Wstęp do programowania
 • Algebra, liczby naturalne, liczby ujemne, mnożenie, dzielenie
 • Ułamki zwykłe – dodawanie ułamków
 • Nieskończoność
 • Kolejność zdarzeń i operacji matematycznych, czas
 • Analiza danych (badania, ankiety, analiza wyników, graficzne ilustracje wyników, pojęcia średniej, mediany) i przewidywanie wyników na podstawie dostępnych informacji, prawdopodobieństwo
 • Operacje na pieniądzach
 • Kombinatoryka – kontynuacja

PITAGORAS (dla dzieci w wieku 8-9 lat)
ROK 1 - ZAKRES PROGRAMU:

 • Zadania logiczne
 • Ułamki zwykłe – nazywanie, porównywanie, tożsamości ułamkowe, czyli różne sposoby przedstawiania tego samego ułamka
 • Ciągi liczbowe, obserwowanie reguły, kontynuowanie
 • Nieskończoność – pojęcie nieskończoności, porównywanie liczebności zbiorów
 • Sumy – sumy wieloskładnikowe, układanie działań spełniających zadany warunek
 • Potęgi 2
 • „Kształty” liczb
 • Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa, określenie i porównywanie szansy zajścia zdarzenia.
 • Geometria – porównanie kształtów figur . Trójkąt – boki, kąty, powierzchnia.
 • Wielokąty - cechy charakterystyczne

ROK 2 - ZAKRES PROGRAMU:

 • Rozwiązywanie problemów logicznych przy użyciu różnych metod i ilustracji – stosowanie różnych strategii logicznych
 • Programowanie
 • Ułamki zwykłe – kontynuacja, ułamki dziesiętne
 • Ciągi i ich sumy czyli szeregi
 • Parkietaż – pokrycie płaszczyzny wielokątami.
 • Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa, cz. II
 • Zadania optymalizacyjne – szukanie minimum i maksimum
 • Liczby całkowite, przekształcenia na liczbach
 • Działania na zbiorach
 • Szacowanie
 • Przekształcenia geometryczne figur
 • Matematyczne origami

EULER (dla dzieci w wieku 10-11 lat)
ROK 1 - ZAKRES PROGRAMU:

 • Zadania logiczne
 • Teoria liczb – liczby pierwsze, własności liczb i ich konsekwencje
 • Grafy – wierzchołki, krawędzie i drogi.
 • Gry matematyczne
 • Trójkąt Pascala i ukryte w nim wzory
 • Metody mnożenia – pałeczki Napiera i inne
 • Zadania logiczne
 • Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa – określanie ilości kombinacji i szansy ich wystąpienia
 • Potęgi 2
 • Funkcje – pojęcie funkcji, wzory i wykresy funkcji

ROK 2 - ZAKRES PROGRAMU:

 • Rozwiązywanie problemów logicznych przy użyciu różnych metod i ilustracji – stosowanie różnych strategii logicznych cz. II
 • Wielokąty – pola powierzchni, kąty
 • Arytmetyka modulo – działania, tożsamości na resztach z dzielenia
 • Gry matematyczne cz. II
 • Kryptografia czyli o kodowaniu
 • Równania z niewiadomą, rozwiązywanie, opisywanie za ich pomocą konkretnej sytuacji.
 • Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwo ilustrowane graficznie cz. II
 • Teoria gier - opracowywanie strategii wygrywającej
 • Matematyczne origami

GAUSS (dla dzieci w wieku 12-13 lat)
ROK 1 - ZAKRES PROGRAMU:

 • Zadania logiczne
 • Teoria liczb – liczby pierwsze, własności liczb i ich konsekwencje
 • Ciągi liczbowe, ciąg Fibonacciego
 • Grafy – wierzchołki, krawędzie, drogi i zależności między nimi
 • Twierdzenie Pitagorasa
 • Teoria liczb – liczby pierwsze, cechy podzielności, własności liczb
 • Matematyczne origami
 • Wielokąty – pola figur, sposoby obliczania
 • Metody mnożenia - pałeczki Napiera i inne
 • Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa
 • Funkcje – pojęcie funkcji, wzory i wykresy funkcji

ROK 2 - ZAKRES PROGRAMU:

 • Rozwiązywanie problemów logicznych przy użyciu różnych metod i ilustracji – stosowanie różnych strategii logicznych cz. II
 • Wielościany – powierzchnia i objętość
 • Ułamki okresowe – własności, zamiana na ułamek zwykły
 • Interesujące punkty trójkąta – (np. środek ciężkości), własności
 • Równania liniowe i kwadratowe, rozwiązywanie, opisywanie nimi rzeczywistości
 • Matematyczne origami
 • Arytmetyka modulo – operacje na resztach z dzielenia
 • Rachunek prawdopodobieństwa, określanie i porównywanie prawdopodobieństw, paradoksy.
 • Podstawowe funkcje trygonometryczne, czym są, co opisują, zależności między nimi
 • Liczby zespolone, czym są i po co są
TOP