logo matplaneta kontakt

  Wypełnij formularz,
  a na pewno się odezwiemy.

  FORGOT YOUR DETAILS?

  Matematyka - szczegółowy program zajęć

  FERMAT (dla dzieci w wieku 4-5 lat)
  ROK 1 - ZAKRES PROGRAMU:

  • Zadania logiczne
  • Czy między liczbami są liczby?
  • Liczby naturalne – działania w zakresie 1 - 10, pojęcia mniej, więcej, równo, x razy więcej / mniej, o x więcej/mniej, szacowanie wielkości i ilości, ciągi liczb, liczby parzyste i nieparzyste
  • Ułamki zwykłe – nazywanie ułamków
  • Zbiory - podobieństwa i różnice, części wspólne, zbiory łączne, rozłączne
  • Nierówności liczbowe
  • Obserwowanie i tworzenie wzorów, szlaczków i ciągów, segregowanie przedmiotów
  • Geometria – podstawowe figury geometryczne i ich cechy, porównania figur, pojęcie symetrii
  • Zadania logiczne – wnioskowanie z podanych danych
  • Tworzenie diagramów jako sposobu ilustrowania problemów matematycznych
  • Wstęp do kombinatoryki - tworzenie maksymalnej liczby kombinacji z podanych kolorów/ liczb itd. Użycie różnych miar i badanie relacji między przedmiotami w przestrzeni

  ROK 2 - ZAKRES PROGRAMU:

  • Rozwiązywanie problemów logicznych przy użyciu różnych metod i ilustracji
  • stosowanie różnych strategii logicznych
  • Geometria - kontynuacja, pole figur, figury trójwymiarowe
  • Operacje na liczbach naturalnych - dodawanie, odejmowanie, porównywanie liczb
  • Liczby ujemne
  • Ułamki zwykłe - kontynuacja
  • Wzory powtarzalne i wzory rosnące
  • Kolejność zdarzeń, czas
  • Operacje na pieniądzach
  • Analiza danych (badania, ankiety, analiza wyników, graficzne ilustracje wyników) i przewidywanie wyników na podstawie dostępnych informacji oraz prawdopodobieństwo
  • Kombinatoryka – kontynuacja

  PASCAL (dla dzieci w wieku 6-7 lat)
  ROK 1 - ZAKRES PROGRAMU:

  • Czy między liczbami są liczby?
  • Zadania na myślenie logiczne i proste działania na liczbach naturalnych
  • Figury geometryczne - porównania figur geometrycznych oraz tworzenie figur przy użyciu innych figur geometrycznych, zagadnienie symetrii, powierzchnia, obwód
  • Liczby pierwsze, Wielkie liczby , Liczby trójkątne i kwadratowe, Ciągi
  • Ułamki zwykłe – nazywanie i porównywanie ułamków
  • Iteracje
  • Parzystość
  • Zbiory – zbiory łączne i rozłączne, szukanie części wspólnej
  • Nierówności liczbowe
  • Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa – pojęcie szansy zdarzenia
  • Kombinatoryka (tworzenie maksymalnej liczby kombinacji z podanych kolorów/ liczb itd., dowody)
  • Tworzenie planów pomieszczeń (użycie różnych miar i badanie relacji między przedmiotami)

  ROK 2 - ZAKRES PROGRAMU:

  • Rozwiązywanie problemów logicznych przy użyciu różnych metod i ilustracji – stosowanie różnych strategii logicznych
  • Geometria – wielokąty, przyległość figur, figury 3D, pole, obwód, objętość, kąty, transformacje figur (rotacje, przesunięcia itd.), ćwiczenia wyobraźni przestrzennej
  • Wstęp do programowania
  • Algebra, liczby naturalne, liczby ujemne, mnożenie, dzielenie
  • Ułamki zwykłe – dodawanie ułamków
  • Nieskończoność
  • Kolejność zdarzeń i operacji matematycznych, czas
  • Analiza danych (badania, ankiety, analiza wyników, graficzne ilustracje wyników, pojęcia średniej, mediany) i przewidywanie wyników na podstawie dostępnych informacji, prawdopodobieństwo
  • Operacje na pieniądzach
  • Kombinatoryka – kontynuacja

  PITAGORAS (dla dzieci w wieku 8-9 lat)
  ROK 1 - ZAKRES PROGRAMU:

  • Zadania logiczne
  • Ułamki zwykłe – nazywanie, porównywanie, tożsamości ułamkowe, czyli różne sposoby przedstawiania tego samego ułamka
  • Ciągi liczbowe, obserwowanie reguły, kontynuowanie
  • Nieskończoność – pojęcie nieskończoności, porównywanie liczebności zbiorów
  • Sumy – sumy wieloskładnikowe, układanie działań spełniających zadany warunek
  • Potęgi 2
  • „Kształty” liczb
  • Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa, określenie i porównywanie szansy zajścia zdarzenia.
  • Geometria – porównanie kształtów figur . Trójkąt – boki, kąty, powierzchnia.
  • Wielokąty - cechy charakterystyczne

  ROK 2 - ZAKRES PROGRAMU:

  • Rozwiązywanie problemów logicznych przy użyciu różnych metod i ilustracji – stosowanie różnych strategii logicznych
  • Programowanie
  • Ułamki zwykłe – kontynuacja, ułamki dziesiętne
  • Ciągi i ich sumy czyli szeregi
  • Parkietaż – pokrycie płaszczyzny wielokątami.
  • Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa, cz. II
  • Zadania optymalizacyjne – szukanie minimum i maksimum
  • Liczby całkowite, przekształcenia na liczbach
  • Działania na zbiorach
  • Szacowanie
  • Przekształcenia geometryczne figur
  • Matematyczne origami

  EULER (dla dzieci w wieku 10-11 lat)
  ROK 1 - ZAKRES PROGRAMU:

  • Zadania logiczne
  • Teoria liczb – liczby pierwsze, własności liczb i ich konsekwencje
  • Grafy – wierzchołki, krawędzie i drogi.
  • Gry matematyczne
  • Trójkąt Pascala i ukryte w nim wzory
  • Metody mnożenia – pałeczki Napiera i inne
  • Zadania logiczne
  • Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa – określanie ilości kombinacji i szansy ich wystąpienia
  • Potęgi 2
  • Funkcje – pojęcie funkcji, wzory i wykresy funkcji

  ROK 2 - ZAKRES PROGRAMU:

  • Rozwiązywanie problemów logicznych przy użyciu różnych metod i ilustracji – stosowanie różnych strategii logicznych cz. II
  • Wielokąty – pola powierzchni, kąty
  • Arytmetyka modulo – działania, tożsamości na resztach z dzielenia
  • Gry matematyczne cz. II
  • Kryptografia czyli o kodowaniu
  • Równania z niewiadomą, rozwiązywanie, opisywanie za ich pomocą konkretnej sytuacji.
  • Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwo ilustrowane graficznie cz. II
  • Teoria gier - opracowywanie strategii wygrywającej
  • Matematyczne origami

  GAUSS (dla dzieci w wieku 12-13 lat)
  ROK 1 - ZAKRES PROGRAMU:

  • Zadania logiczne
  • Teoria liczb – liczby pierwsze, własności liczb i ich konsekwencje
  • Ciągi liczbowe, ciąg Fibonacciego
  • Grafy – wierzchołki, krawędzie, drogi i zależności między nimi
  • Twierdzenie Pitagorasa
  • Teoria liczb – liczby pierwsze, cechy podzielności, własności liczb
  • Matematyczne origami
  • Wielokąty – pola figur, sposoby obliczania
  • Metody mnożenia - pałeczki Napiera i inne
  • Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa
  • Funkcje – pojęcie funkcji, wzory i wykresy funkcji

  ROK 2 - ZAKRES PROGRAMU:

  • Rozwiązywanie problemów logicznych przy użyciu różnych metod i ilustracji – stosowanie różnych strategii logicznych cz. II
  • Wielościany – powierzchnia i objętość
  • Ułamki okresowe – własności, zamiana na ułamek zwykły
  • Interesujące punkty trójkąta – (np. środek ciężkości), własności
  • Równania liniowe i kwadratowe, rozwiązywanie, opisywanie nimi rzeczywistości
  • Matematyczne origami
  • Arytmetyka modulo – operacje na resztach z dzielenia
  • Rachunek prawdopodobieństwa, określanie i porównywanie prawdopodobieństw, paradoksy.
  • Podstawowe funkcje trygonometryczne, czym są, co opisują, zależności między nimi
  • Liczby zespolone, czym są i po co są
  TOP