logo matplaneta kontakt

  Wypełnij formularz,
  a na pewno się odezwiemy.

  FORGOT YOUR DETAILS?

  Matematyka - szczegółowy program zajęć

  FERMAT (dla dzieci w wieku 4-5 lat)
  ROK 1 - ZAKRES PROGRAMU:

  • Zadania logiczne
  • Czy między liczbami są liczby?
  • Liczby naturalne – działania w zakresie 1 - 10, pojęcia mniej, więcej, równo, x razy więcej / mniej, o x więcej/mniej, szacowanie wielkości i ilości, ciągi liczb, liczby parzyste i nieparzyste
  • Ułamki zwykłe – nazywanie ułamków
  • Zbiory - podobieństwa i różnice, części wspólne, zbiory łączne, rozłączne
  • Nierówności liczbowe
  • Obserwowanie i tworzenie wzorów, szlaczków i ciągów, segregowanie przedmiotów
  • Geometria – podstawowe figury geometryczne i ich cechy, porównania figur, pojęcie symetrii
  • Zadania logiczne – wnioskowanie z podanych danych
  • Tworzenie diagramów jako sposobu ilustrowania problemów matematycznych
  • Wstęp do kombinatoryki - tworzenie maksymalnej liczby kombinacji z podanych kolorów/ liczb itd. Użycie różnych miar i badanie relacji między przedmiotami w przestrzeni

  ROK 2 - ZAKRES PROGRAMU:

  • Rozwiązywanie problemów logicznych przy użyciu różnych metod i ilustracji
  • stosowanie różnych strategii logicznych
  • Geometria - kontynuacja, pole figur, figury trójwymiarowe
  • Operacje na liczbach naturalnych - dodawanie, odejmowanie, porównywanie liczb
  • Liczby ujemne
  • Ułamki zwykłe - kontynuacja
  • Wzory powtarzalne i wzory rosnące
  • Kolejność zdarzeń, czas
  • Operacje na pieniądzach
  • Analiza danych (badania, ankiety, analiza wyników, graficzne ilustracje wyników) i przewidywanie wyników na podstawie dostępnych informacji oraz prawdopodobieństwo
  • Kombinatoryka – kontynuacja

  PASCAL (dla dzieci w wieku 6-7 lat)
  ROK 1 - ZAKRES PROGRAMU:

  • Czy między liczbami są liczby?
  • Zadania na myślenie logiczne i proste działania na liczbach naturalnych
  • Figury geometryczne - porównania figur geometrycznych oraz tworzenie figur przy użyciu innych figur geometrycznych, zagadnienie symetrii, powierzchnia, obwód
  • Liczby pierwsze, Wielkie liczby , Liczby trójkątne i kwadratowe, Ciągi
  • Ułamki zwykłe – nazywanie i porównywanie ułamków
  • Iteracje
  • Parzystość
  • Zbiory – zbiory łączne i rozłączne, szukanie części wspólnej
  • Nierówności liczbowe
  • Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa – pojęcie szansy zdarzenia
  • Kombinatoryka (tworzenie maksymalnej liczby kombinacji z podanych kolorów/ liczb itd., dowody)
  • Tworzenie planów pomieszczeń (użycie różnych miar i badanie relacji między przedmiotami)

  ROK 2 - ZAKRES PROGRAMU:

  • Rozwiązywanie problemów logicznych przy użyciu różnych metod i ilustracji – stosowanie różnych strategii logicznych
  • Geometria – wielokąty, przyległość figur, figury 3D, pole, obwód, objętość, kąty, transformacje figur (rotacje, przesunięcia itd.), ćwiczenia wyobraźni przestrzennej
  • Wstęp do programowania
  • Algebra, liczby naturalne, liczby ujemne, mnożenie, dzielenie
  • Ułamki zwykłe – dodawanie ułamków
  • Nieskończoność
  • Kolejność zdarzeń i operacji matematycznych, czas
  • Analiza danych (badania, ankiety, analiza wyników, graficzne ilustracje wyników, pojęcia średniej, mediany) i przewidywanie wyników na podstawie dostępnych informacji, prawdopodobieństwo
  • Operacje na pieniądzach
  • Kombinatoryka – kontynuacja

  PITAGORAS (dla dzieci w wieku 8-9 lat)
  ROK 1 - ZAKRES PROGRAMU:

  • Zadania logiczne
  • Ułamki zwykłe – nazywanie, porównywanie, tożsamości ułamkowe, czyli różne sposoby przedstawiania tego samego ułamka
  • Ciągi liczbowe, obserwowanie reguły, kontynuowanie
  • Nieskończoność – pojęcie nieskończoności, porównywanie liczebności zbiorów
  • Sumy – sumy wieloskładnikowe, układanie działań spełniających zadany warunek
  • Potęgi 2
  • „Kształty” liczb
  • Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa, określenie i porównywanie szansy zajścia zdarzenia.
  • Geometria – porównanie kształtów figur . Trójkąt – boki, kąty, powierzchnia.
  • Wielokąty - cechy charakterystyczne

  ROK 2 - ZAKRES PROGRAMU:

  • Rozwiązywanie problemów logicznych przy użyciu różnych metod i ilustracji – stosowanie różnych strategii logicznych
  • Programowanie
  • Ułamki zwykłe – kontynuacja, ułamki dziesiętne
  • Ciągi i ich sumy czyli szeregi
  • Parkietaż – pokrycie płaszczyzny wielokątami.
  • Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa, cz. II
  • Zadania optymalizacyjne – szukanie minimum i maksimum
  • Liczby całkowite, przekształcenia na liczbach
  • Działania na zbiorach
  • Szacowanie
  • Przekształcenia geometryczne figur
  • Matematyczne origami

  EULER (dla dzieci w wieku 10-11 lat)
  ROK 1 - ZAKRES PROGRAMU:

  • Zadania logiczne
  • Teoria liczb – liczby pierwsze, własności liczb i ich konsekwencje
  • Grafy – wierzchołki, krawędzie i drogi.
  • Gry matematyczne
  • Trójkąt Pascala i ukryte w nim wzory
  • Metody mnożenia – pałeczki Napiera i inne
  • Zadania logiczne
  • Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa – określanie ilości kombinacji i szansy ich wystąpienia
  • Potęgi 2
  • Funkcje – pojęcie funkcji, wzory i wykresy funkcji

  ROK 2 - ZAKRES PROGRAMU:

  • Rozwiązywanie problemów logicznych przy użyciu różnych metod i ilustracji – stosowanie różnych strategii logicznych cz. II
  • Wielokąty – pola powierzchni, kąty
  • Arytmetyka modulo – działania, tożsamości na resztach z dzielenia
  • Gry matematyczne cz. II
  • Kryptografia czyli o kodowaniu
  • Równania z niewiadomą, rozwiązywanie, opisywanie za ich pomocą konkretnej sytuacji.
  • Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwo ilustrowane graficznie cz. II
  • Teoria gier - opracowywanie strategii wygrywającej
  • Matematyczne origami

  GAUSS (dla dzieci w wieku 12-13 lat)
  ROK 1 - ZAKRES PROGRAMU:

  • Zadania logiczne
  • Teoria liczb – liczby pierwsze, własności liczb i ich konsekwencje
  • Ciągi liczbowe, ciąg Fibonacciego
  • Grafy – wierzchołki, krawędzie, drogi i zależności między nimi
  • Twierdzenie Pitagorasa
  • Teoria liczb – liczby pierwsze, cechy podzielności, własności liczb
  • Matematyczne origami
  • Wielokąty – pola figur, sposoby obliczania
  • Metody mnożenia - pałeczki Napiera i inne
  • Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa
  • Funkcje – pojęcie funkcji, wzory i wykresy funkcji

  ROK 2 - ZAKRES PROGRAMU:

  • Rozwiązywanie problemów logicznych przy użyciu różnych metod i ilustracji – stosowanie różnych strategii logicznych cz. II
  • Wielościany – powierzchnia i objętość
  • Ułamki okresowe – własności, zamiana na ułamek zwykły
  • Interesujące punkty trójkąta – (np. środek ciężkości), własności
  • Równania liniowe i kwadratowe, rozwiązywanie, opisywanie nimi rzeczywistości
  • Matematyczne origami
  • Arytmetyka modulo – operacje na resztach z dzielenia
  • Rachunek prawdopodobieństwa, określanie i porównywanie prawdopodobieństw, paradoksy.
  • Podstawowe funkcje trygonometryczne, czym są, co opisują, zależności między nimi
  • Liczby zespolone, czym są i po co są
  TOP

  Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. więcej informacji

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close