logo matplaneta kontakt

  Wypełnij formularz,
  a na pewno się odezwiemy.

  FORGOT YOUR DETAILS?

  Kurs ósmoklasisty

  Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień:

  • Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym, działania na liczbach naturalnych
  • Liczby całkowite
  • Ułamki zwykłe i dziesiętne, działania na ułamkach
  • Obliczenia procentowe
  • Potęgi o podstawach wymiernych
  • Pierwiastki
  • Geometria na płaszczyźnie: proste i odcinki, kąty, wielokąty, koła i okręgi, własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, obliczenia w geometrii, Twierdzenie Pitagorasa i jego zastosowania.
  • Oś liczbowa, układ współrzędnych na płaszczyźnie
  • Obliczenia praktyczne (m.in. obliczenia zegarowe, kalendarzowe; związane z jednostkami długości, masy, obliczenia związane z prędkością)
  • Tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i z wieloma zmiennymi
  • Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Sumy algebraiczne i działania na nich
  • Równania z jedną niewiadomą
  • Proporcjonalność prosta
  • Geometria przestrzenna
  • Wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa
  • Odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej
  TOP