logo matplaneta kontakt

Wypełnij formularz,
a na pewno się odezwiemy.

FORGOT YOUR DETAILS?

Kurs ósmoklasisty

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień:

 • Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym, działania na liczbach naturalnych
 • Liczby całkowite
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne, działania na ułamkach
 • Obliczenia procentowe
 • Potęgi o podstawach wymiernych
 • Pierwiastki
 • Geometria na płaszczyźnie: proste i odcinki, kąty, wielokąty, koła i okręgi, własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, obliczenia w geometrii, Twierdzenie Pitagorasa i jego zastosowania.
 • Oś liczbowa, układ współrzędnych na płaszczyźnie
 • Obliczenia praktyczne (m.in. obliczenia zegarowe, kalendarzowe; związane z jednostkami długości, masy, obliczenia związane z prędkością)
 • Tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i z wieloma zmiennymi
 • Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Sumy algebraiczne i działania na nich
 • Równania z jedną niewiadomą
 • Proporcjonalność prosta
 • Geometria przestrzenna
 • Wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa
 • Odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej
TOP