Międzynarodowy Dzień Inżyniera Systemów 2021

W tym roku obchodzimy po raz dziewiąty Międzynarodowy Dzień Inżyniera Systemów. Termin ten po raz pierwszy pojawił się w latach 40. XX wieku w Bell Telephone Laboratories. Inżynieria systemów jest podzielona na wiele dziedzin, jednak głównie umiejscowiona jest w informatyce technicznej i telekomunikacji.

Co to jest inżynieria systemów?

Inżynieria systemów jest to dziedzina nauki mówiąca przede wszystkim o systemach informatycznych i ich zastosowaniach. Termin „Inżynieria systemów” ewoluował z czasem i z klasycznego rozumienia, które obejmowało systemy fizyczne, takie jak statki kosmiczne czy samoloty, objęła całościową koncepcję „systemów” i procesów inżynierii. Obecnie inżynieria systemów znajduje głównie zastosowanie w zakresie analizy, projektowania i badania jakości systemów informatycznych. Mówiąc o systemach informatycznych musimy dodać, że chodzi o systemy typu:

Business Intelligence – systemy służące do przekształcenia danych w informacje;

Internet of Things (internet rzeczy) – system urządzeń elektronicznych, które mogą wymieniać dane za pośrednictwem elektrycznej inteligencji;

Informatycznych systemach sterowania;

BigData – analiza dużych wolumenów danych, których przetwarzanie jest trudne, ale jednocześnie wartościowe.

Jak zostać inżynierem systemów?

Aby zostać inżynierem systemów, należy uzyskać dyplom inżyniera na czteroletniej uczelni. Przeważnie stopień inżyniera stanowi podstawę edukacyjną, którą można poszerzać poprzez uzyskanie licencji czy certyfikatów.

Czy dzieci mogą poznawać inżynierię systemów?

W Matplanecie uczymy zasad programowania, poznawania i tworzenia algorytmów. Umiejętności te są wymagane przez przyszłych inżynierów systemów. Programy, które dziecko poznaje w trakcie nauczania są szeroko wykorzystywanymi narzędziami i językami programowania przez profesjonalnych programistów.

Kierunki rozwoju inżynierii systemów

Inżynieria systemów w przyszłości może odegrać ważną rolę w dokonujących się zmianach klimatu, czy postępującym globalnym ociepleniu. Inżynieria danych może pomóc w lepszym przygotowaniu się na klęski żywiołowe, jak również może odegrać kluczową rolę w tworzeniu zrównoważonych technik uprawy roli.